• slider-cafe
  • masel-hotel-cafe2
  • Şehir Merkezinde Baraj Gölü Manzaralı

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz .

Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık , güvenlik ve refahlarını sağlarız .

Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler , eşit fırsatlar sunarız .

Cinsiyet ayrımı yapmadan « eşit işe eşit ücret » politikası ile hareket ederiz .

Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız

Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız .

Eğitim politikaları oluşturur , kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz .

İş - aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz .

Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir , eşit fırsatlar sunarız .

Kadınların hiçbir şekilde istismar , taciz , ayrımcılık , bastırılma , zorlama , iftira vb . durumlara maruz kalmasınaMüsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

İletişim

+90 (322) 292 00 00

+90 533 036 51 51